Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Sinds 1 juni 2003 gelden de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) voor de notaris en de andere onafhankelijke beroepsbeoefenaren.Deze wetten golden reeds voor financiŽle instellingen.

Met ingang van 1 augustus 2008 zijn de WID en de Wet MOT samengevoegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Op grond van de WWFT is de notaris verplicht tot het verrichten van cliŽntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme.

Clientenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat (WWFT in de praktijk)