Wat doet de notaris

Als notaris stel ik notariŽle akten op. Dat is weliswaar een open deur maar een notariŽle akte heeft een bijzondere betekenis. Zo heeft een notariŽle akte dezelfde bewijskracht als een rechterlijk vonnis. Bij het opstellen van de akte behartig ik de belangen van allen die daarbij betrokken zijn. Alle betrokken partijen worden derhalve door mij geadviseerd en geÔnformeerd. Een notaris is immers onafhankelijk en onpartijdig!

De akte die opgemaakt en ondertekend wordt, blijft bij mij in bewaring. Zo kunnen de betrokkenen ook later altijd een afschrift van de ondertekende akte krijgen waardoor partijen hun afspraken kunnen bewijzen. Ook al hetgeen rechtstreeks of zijdelings te maken heeft met het opstellen van een akte behoort tot mijn taak. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het inschrijven van afschriften bij het Kadaster, bij de Rechtbank of bij de Kamer van Koophandel.

Een notaris wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. Na de benoeming wordt de beroepseed afgelegd bij de president van de Rechtbank. Bij mijn benoeming tot notaris is tevens bepaald dat ik notaris Ribbers opvolg (en daarmee ook weer zijn voorgangers). Dit betekent dat alle akten van notaris Ribbers, notaris Bruijns en notaris Swart door mij zijn overgenomen. De heer Ribbers staat ons kantoor, thans als oud-notaris, met raad en daad terzijde. Als notaris sta ik onder controle van de Kamer van Toezicht alsmede het Bureau Financieel Toezicht.

De wet vereist een notariŽle akte voor een aantal overeenkomsten en verklaringen, met name op het gebied van het onroerend goedrecht, familierecht en het ondernemingsrecht. Het kan evenwel ook van belang zijn om voor andere overeenkomsten en rechtshandelingen waarvoor de wet geen notariŽle akte vereist, dit toch te doen. Een voorbeeld hiervan is een samenlevingscontract.

Het notariaat staat bekend als een droog en saai vak. Niets is echter minder waar. Het signaleren van problemen, het zoeken naar een creatieve oplossing, het omgaan met mensen uit allerlei maatschappelijke disciplines en daarvoor maatwerk aanbieden, maken mijn dagelijkse werkzaamheden afwisselend en dynamisch. Gelukkig kan daarbij ook veel gelachen worden!

Mijn werkzaamheden strekken zich uit over de drie hiervoor genoemde rechtsgebieden. Deze werkzaamheden kunnen niet alleen door mij worden gedaan. Zeer ervaren dames bieden mij hulp en ondersteuning. Met elkaar staan wij ons mannetje! Zij stellen zich op deze website graag aan u voor.